Podział nieruchomości

Witamy, zapraszamy do skorzystania z zakresu naszych usług - podział nieruchomości. 

Znosimy współwłasności przez podziały nieruchomości , nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi , użytkowymi oraz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi , zostają dzielone według przysługujących udziałów posiadanych lub nabytych w drodze spadku

 wydzielenie samodzielnych lokai mieszkalnych
 całkowite podziały geodezyjne
 podziały do wyłącznego korzystania